Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018: Öppna jämförelser

På Vården i siffror finns en mängd kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvården som uppdateras kontinuerligt. Men det finns också ett behov av återkommande sammanställningar där utvecklingen av hälso- och sjukvården i Sverige beskrivs och regioners och landstings resultat jämförs.

En rapport med detta innehåll har nu publicerats av Sveriges Kommuner och Landsting. Utöver resultat för flera sjukdomsgrupper ingår också patienterfarenheter, tillgänglighet och patientsäkerhet i rapporten.

Rapporten och indikatorerna som ingår i den finns samlade på ett ställe på Vården i siffror, för den som vill arbeta vidare med innehållet.

Nyheter

Nya funktioner i Vården i siffror

2018-11-05

Vården i siffror har idag fått nya funktioner som en Frågor och svar som innehåller bl a instruktionsvideos. Nu kan man även se fler målnivåer för indikatorer bl a flera av Riksstrokes indikatorer. Och det finns nu en funktion för att sammanställa all data för en enhet som har förbättrats alternativt försämrats för en enhet i "Min översikt".

NYHET OM FÄRRE BRISTNINGAR PÅ SVT

2018-10-18

Vården i siffrors nyhet om färre bristningar i förlossningsvården har plockats upp av nationella media. Bland annat SVT. Nyheten återfinns via länken nedan.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSRAPPORTEN 2018: ÖPPNA JÄMFÖRELSER

2018-06-13

SKLs årliga Hälso- och sjukvårdsrapport 2018 innehåller jämförelser mellan alla landsting- och regioner på femton områden och innehåller cirka 180 indikatorer. Rapportens uppställning och indikatorurval speglas i Vården i siffror här för den som vill arbeta med datan.

Rapporter och nyheter

Nya instruktionsvideos för Vården i siffror

2018-11-08

Det finns nu ett antal nya instruktionsvideos för specifika funktioner i Vården i siffror. Bland annat för hur man på enklaste sätt hittar en indikator, skapar en egen enhetslista, exporterar data till excel, exporterar en bild och vad indikatorsidan håller för information.

Allt färre allvarliga bristningar

2018-10-18

Allvarliga bristningar vid vanliga förlossningar minskar. Senaste data från Graviditetsregistret visar på en minskning från 2,3 procent till 1,8 procent på ett år.
Vad ligger bakom förbättringen, Olof Stephansson, registerhållare?
-Det är ett långvarigt arbete inom förlossningsvården som vi nu ser resultatet av. Det handlar om nationella utbildningsinsatser för att förhindra allvarliga bristningar, men även bättre diagnostik och operationsteknik när en bristning har uppstått. Det handlar också om att förbättra teamarbetet på våra förlossningsavdelningar och att vi hela tiden arbetar tillsammans för att förbättra våra resultat.
Hur säkra är data – är detta en verklig förbättring?
-Ja, vi är säkra på att det är en verklig förbättring. Vi använder data från vår standardiserade journal.
Hur stor ytterligare förbättring kan man få?
-Vi ser framför oss att förbättringen kan fortsätta så att andelen kvinnor som får allvarlig bristning i samband med vagin