X

Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Sjukhusens
kvalitetsdata

Bild från en sjukhuskorridor till en artikel om att Vården i siffror nu visar indikatorer per sjukhus

Vården i siffror visar nu även indikatorer uppdelade per sjukhus. Indikatorerna går också att sortera per diagnos och område.

Indikatorer per sjukhus

Nya siffror visar på tydligt bättre vård

Bild av äldre par till artikel om strokerapport

I nya siffror från kvalitetsregistret ECT, elektrokonvulsiv behandling vid svår depression, kan man se tydliga förbättringar hos flera landsting. Läs intervju med Axel Nordenskjöld och se ny data i områdesrapporten för psykiatrisk vård.

Områdesrapport för psykiatrisk vård

Här hittar du information från

1368

Vårdenheter

Senaste nytt

 
2016-05-26

Befolkningens syn på hälso- och sjukvården

En betydligt högre andel av befolkningen menar att väntetiden till besök på vårdcentral är rimlig, jämfört med väntetiden vid besök på sjukhus. Detta är ett av flera resultat från befolkningsenkäten Vårdbarometer, baserat på drygt 40 000 telefonintervjuer. Resultat för 2015 finns nu tillgängliga på Vården i Siffror, i en rapport. Tio indikatorer visas, med uppgifter från 2011 och framåt.

Relaterade länkar

2016-04-28

Rapporter med diabetesindikatorer i Vården i Siffror

I Vården i siffror finns nu två rapporter om svensk diabetessjukvård, en för diabetessjukvård i primärvården och en för typ 1 diabetes, som oftast behandlas på medicinklinik. Indikatorerna redovisas för landsting och för vårdcentraler respektive för medicinkliniker. Data för alla indikatorer från Nationella Diabetesregistret skickas automatiskt till Vården i siffor och uppdateras kvartalsvis.

Relaterade länkar