Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Nyheter

indikatorerna i Socialstyrelsens rapport: "ÖJ 2018: En God Vård?"

2019-02-12

För att möjliggöra arbete med data från Socialstyrelsens rapport "Öppna jämförelser 2018 - En god vård?" har vi speglat urvalet av indikatorer i Vården i siffror. Speglingen nås via länken nedan.

KÖNSUPPDELAD DATA PÅ MIN ÖVERSIKT OCH KODFÖRKLARINGAR I EXCEL

2019-02-05

I och med den senaste uppdateringen av Vården i siffror går det nu att titta på könsuppdelad data på Min översikt. Alla exporter av data till Excel håller nu också en flik med förklaringar av de koder som kan återfinnas i datan.

INGEN SITHSKORTSINLOGGNING till Vården i siffror

2019-02-05

Från och med årsskiftet har sithskortsinloggningen på Vården i siffror tagits bort. Detta på grund av att all information och data på siten ligger helt öppen för alla användare.

Rapporter och nyheter

Instruktionsvideos Vården i siffror

2018-11-08

Det finns nu ett antal nya instruktionsvideos för specifika funktioner i Vården i siffror. Bland annat för hur man på enklaste sätt hittar en indikator, skapar en egen enhetslista, exporterar data till excel, exporterar en bild och vad indikatorsidan håller för information.

Allt färre allvarliga bristningar

2018-10-18

Allvarliga bristningar vid vanliga förlossningar minskar. Senaste data från Graviditetsregistret visar på en minskning från 2,3 procent till 1,8 procent på ett år.
Vad ligger bakom förbättringen, Olof Stephansson, registerhållare?
-Det är ett långvarigt arbete inom förlossningsvården som vi nu ser resultatet av. Det handlar om nationella utbildningsinsatser för att förhindra allvarliga bristningar, men även bättre diagnostik och operationsteknik när en bristning har uppstått. Det handlar också om att förbättra teamarbetet på våra förlossningsavdelningar och att vi hela tiden arbetar tillsammans för att förbättra våra resultat.
Hur säkra är data – är detta en verklig förbättring?
-Ja, vi är säkra på att det är en verklig förbättring. Vi använder data från vår standardiserade journal.
Hur stor ytterligare förbättring kan man få?
-Vi ser framför oss att förbättringen kan fortsätta.