Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Nyheter

Tabelldiagram m.m. i Vården i siffror

2017-12-19

Vården i siffror har uppdaterats. För användarna är de mest synbara ändringarna att Siths-korts inloggningen tagits bort (För vårdpersonal) då all data nu ligger öppet. Att det går att publicera videos på siten. Samt att det nu finns tabelldiagram (eng. heatmaps) i rapporterna t ex vis i rapporten om Socialstyrelsens målnivåer.

NYHET OM FÄRRE BRISTNINGAR PÅ SVT

2018-10-18

Vården i siffrors nyhet om färre bristningar i förlossningsvården har plockats upp av nationella media. Bland annat SVT. Nyheten återfinns via länken nedan.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS-RAPPORTEN 2018

2018-06-13

SKLs årliga Hälso- och sjukvårdsrapport 2018 innehåller jämförelser mellan alla landsting- och regioner på femton områden och innehåller cirka 180 indikatorer. Rapportens uppställning och indikatorurval speglas i Vården i siffror här för den som vill arbeta med datan.

Rapporter och nyheter

Instruktionsvideos Vården i siffror

2018-11-08

Det finns nu ett antal nya instruktionsvideos för specifika funktioner i Vården i siffror. Bland annat för hur man på enklaste sätt hittar en indikator, skapar en egen enhetslista, exporterar data till excel, exporterar en bild och vad indikatorsidan håller för information.

Allt färre allvarliga bristningar

2018-10-18

Allvarliga bristningar vid vanliga förlossningar minskar. Senaste data från Graviditetsregistret visar på en minskning från 2,3 procent till 1,8 procent på ett år.
Vad ligger bakom förbättringen, Olof Stephansson, registerhållare?
-Det är ett långvarigt arbete inom förlossningsvården som vi nu ser resultatet av. Det handlar om nationella utbildningsinsatser för att förhindra allvarliga bristningar, men även bättre diagnostik och operationsteknik när en bristning har uppstått. Det handlar också om att förbättra teamarbetet på våra förlossningsavdelningar och att vi hela tiden arbetar tillsammans för att förbättra våra resultat.
Hur säkra är data – är detta en verklig förbättring?
-Ja, vi är säkra på att det är en verklig förbättring. Vi använder data från vår standardiserade journal.
Hur stor ytterligare förbättring kan man få?
-Vi ser framför oss att förbättringen kan fortsätta.