Allt fler överlever cancer

Befolkningen blir allt äldre och därför drabbas fler av cancer. Samtidigt ökar överlevnaden när cancersjukvården ständigt förbättras.

Två viktiga förutsättningar för bra vård och patientens delaktighet är multidisciplinär konferens (MDK) och kontaktsjuksköterska.

Läs mer

Vården i siffror visar indikatorer och mått om hälso- och sjukvården. Exempelvis om behandlingar, väntetider, hur nöjda patienterna är och vad vården kostar.

Om Vården i siffror

Överlevnad har ökat med 10%

På 15 år har överlevnaden vid cancersjukdom ökat med över 10 procent. I Vården i siffror kan man se denna ökning bland annat genom indikatorn “överlevnad vid cancersjukdom”.

Läs mer

Nya indikatorer för Njur- och Bukspottkörtelcancer

På cancerområdet har Vården i siffror nu även fått in indikatorer för tumörtyperna njur- och bukspottkörtelcancer. För en framgångsrik behandling är det viktigt att patienten får rätt behandling inom rimlig tid. Två indikatorer som illustrerar detta för njur- respektive bukspottkörtelcancer är:

Nya cancerdiagnoser

Indikatorn visar antalet personer per 100 000 invånare som 2016 fick diagnosen cancer (åldersstandardiserade värden).

Kvinnor: 547 av 100 000

Läs mer

Män: 668 av 100 000

Läs mer

Instruktionsvideo för nya indikatorsidan

2018-01-23

Det finns nu en instruktionsvideo för den nya indikatorsidan. Den nås via länken nedan.

Ny indikatorsida

2018-01-17

Vården i siffror har genomgått en större uppdatering. Framförallt har visningen av enskilda indikatorer förbättrats t ex vis med möjligheten att se data för män och kvinnor samtidigt, sortera staplar utifrån storhet, större yta för grafvisningen och ett mer logiskt uppbyggd användarval.
Viss funktionalitet har dock även fallit bort som zoom i graf, nedbrytning av data i enheter och export av enskilda indikatorer. Denna funktionalitet kommer att återskapas stegvis under de första månaderna av 2018.

NYA MÅLNIVÅER FÖR PALLIATIV VÅRD

2017-10-13

Socialstyrelsens nya målnivåer för palliativ vård finns nu i Vården i siffror. Detta gör det möjligt att följa din enhets uppfyllnad. Målnivåerna för palliativ vård är samlade i ett eget kapitel i den övergripande rapporten Målnivåer i riktlinjer.

Kontaktsjuksköterskan viktig roll i förbättrad cancervård

2018-01-31

Allt fler med diagnosen cancer överlever tack vare en förbättrad cancervård. År 2010 infördes alla nya cancerpatienters lagstadgade rätt till en fast kontakt vid sin vårdande klinik. Kontaktsjuksköterskan har en viktig roll i den positiva utvecklingen. Bodil Westman, specialistsjuksköterska vid Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland och regional samordnare för kontaktsjuksköterskor berättar om kontaktsjuksköterskans arbete.

Graviditet och förlossningsvård i fokus

2017-10-10

Svensk förlossningsvård håller hög standard även om det finns förbättringsområden. Nedan nås en sammanställning av viktiga indikatorer för graviditets- och förlossningsvården. Samt en artikel om hur man framgångsrikt minska antalet förlossningskador i Hudiksvall.