Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018: Öppna jämförelser

På Vården i siffror finns en mängd kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvården som uppdateras kontinuerligt. Men det finns också ett behov av återkommande sammanställningar där utvecklingen av hälso- och sjukvården i Sverige beskrivs och regioners och landstings resultat jämförs.

En rapport med detta innehåll har nu publicerats av Sveriges Kommuner och Landsting. Utöver resultat för flera sjukdomsgrupper ingår också patienterfarenheter, tillgänglighet och patientsäkerhet i rapporten.

Rapporten och indikatorerna som ingår i den finns samlade på ett ställe på Vården i siffror, för den som vill arbeta vidare med innehållet.

Ny data i september 2018

2018-10-18

Nu finns en ny rapport om vilken data som uppdaterats i Vården i siffror i september 2018. Den kan nås via länken nedan.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSRAPPORTEN 2018: ÖPPNA JÄMFÖRELSER

2018-06-13

SKLs årliga Hälso- och sjukvårdsrapport 2018 innehåller jämförelser mellan alla landsting- och regioner på femton tematiska områden och innehåller cirka 180 indikatorer. Rapportens uppställning och indikatorurval speglas också i Vården i siffror här för den som vill arbeta vidare med datan.

MINA ENHETSLISTOR INSTRUKTIONSVIDEO

2018-04-16

Det finns nu en instruktionsvideo för den nya funktionen för att skapa listor med enheter. Listorna kan användas för att följa utvalda enheters resultat i Vården i siffror.

Allt färre allvarliga bristningar

2018-10-18

Allvarliga bristningar vid vanliga förlossningar minskar. Senaste data från Graviditetsregistret visar på en minskning från 2,3 procent till 1,8 procent på ett år.
Vad ligger bakom förbättringen, Olof Stephansson, registerhållare?
-Det är ett långvarigt arbete inom förlossningsvården som vi nu ser resultatet av. Det handlar om nationella utbildningsinsatser för att förhindra allvarliga bristningar, men även bättre diagnostik och operationsteknik när en bristning har uppstått. Det handlar också om att förbättra teamarbetet på våra förlossningsavdelningar och att vi hela tiden arbetar tillsammans för att förbättra våra resultat.
Hur säkra är data – är detta en verklig förbättring?
-Ja, vi är säkra på att det är en verklig förbättring. Vi använder data från vår standardiserade journal.
Hur stor ytterligare förbättring kan man få?
-Vi ser framför oss att förbättringen kan fortsätta så att andelen kvinnor som får allvarlig bristning i samband med vaginal förlossning minskar mer.

Instruktionsvideo för Min översikt

2018-04-16

Vården i siffror har i dag (2018-06-13) fått ny funktionalitet som kan nås via topplänken "Min översikt". I min översikt kan man för sin valda enhet se vilka indikatorer som ligger över/under rikssnitt och satta målnivåer med färgmarkeringar rött/grönt. Det går också att se vilka fem indikatorer som rört sig procentuellt mest upp eller ned inom det valda tidspannet. Det finns också möjlighet att välja och spara några särskilda indikatorer som användaren särskilt vill följa. Det går också att begränsa indikatorurvalet för den valda enheten genom att filtrera på bland annat mätlängd, tidsperiod och ämnes-område. Det går också att exportera all data från vyn. En instruktionsvideo för Min översikt finns här.