Allt fler överlever cancer

Befolkningen blir allt äldre och därför drabbas fler av cancer. Samtidigt ökar överlevnaden när cancersjukvården ständigt förbättras.

Två viktiga förutsättningar för bra vård och patientens delaktighet är multidisciplinär konferens (MDK) och kontaktsjuksköterska.

Läs mer

Vården i siffror visar indikatorer och mått om hälso- och sjukvården. Exempelvis om behandlingar, väntetider, hur nöjda patienterna är och vad vården kostar.

Om Vården i siffror

Överlevnad har ökat med 10%

På 15 år har överlevnaden vid cancersjukdom ökat med över 10 procent. I Vården i siffror kan man se denna ökning bland annat genom indikatorn “överlevnad vid cancersjukdom”.

Läs mer

Nya indikatorer för Njur- och Bukspottkörtelcancer

På cancerområdet har Vården i siffror nu även fått in indikatorer för tumörtyperna njur- och bukspottkörtelcancer. För en framgångsrik behandling är det viktigt att patienten får rätt behandling inom rimlig tid. Två indikatorer som illustrerar detta för njur- respektive bukspottkörtelcancer är:

Nya cancerdiagnoser

Indikatorn visar antalet personer per 100 000 invånare som 2016 fick diagnosen cancer (åldersstandardiserade värden).

Kvinnor: 547 av 100 000

Läs mer

Män: 668 av 100 000

Läs mer

Ny data för Hälso- och sjukvårdsbarometern

2018-03-06

Hälso- och sjukvårdsbarometern publicerar i dag (2018-03-06) data för 2017. Alla indikatorer ingår i rapporten "Befolkningens syn på hälso- och sjukvården" i rapporten fiinns också data från den tidigare mätningen "Vårdbarometern". Rapporten kan nås via länken nedan.

Instruktionsvideo för Drilldown, Bildexport, Excelexport och Zoom

2018-03-05

Vården i siffror uppdateras löpande. Från och med mars månad finns drilldown till lägsta rapporterande enhet, nedladdning av bild av vald graf, excelexport för en enskild indikator och zoom på graf . Alla dessa funktioner finns på den så kallade "indikatorsidan" där man tittar närmare på data för en enskild indikator. Nedan finns en länk till en instruktionsvideo.

INSTRUKTIONSVIDEO FÖR NYA INDIKATORSIDAN

2018-01-23

Det finns en instruktionsvideo för grundinställningarna och funktionerna för den nya indikatorsidan som släpptes i slutet på januari. Videon nås via länken nedan.

Kontaktsjuksköterskan viktig roll i förbättrad cancervård

2018-01-31

Allt fler med diagnosen cancer överlever tack vare en förbättrad cancervård. År 2010 infördes alla nya cancerpatienters lagstadgade rätt till en fast kontakt vid sin vårdande klinik. Kontaktsjuksköterskan har en viktig roll i den positiva utvecklingen. Bodil Westman, specialistsjuksköterska vid Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland och regional samordnare för kontaktsjuksköterskor berättar om kontaktsjuksköterskans arbete.

Graviditet och förlossningsvård i fokus

2017-10-10

Svensk förlossningsvård håller hög standard även om det finns förbättringsområden. Nedan nås en sammanställning av viktiga indikatorer för graviditets- och förlossningsvården. Samt en artikel om hur man framgångsrikt minska antalet förlossningskador i Hudiksvall.