X

Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Är du säker på att du vill ta bort denna rapport?

Hur mår Sverige?

Bäbis undersöks av läkare tillsammans med sin mamma.

Med vyerna här i Vården i siffror kan du välja vilka indikatorer och regioner/landsting du vill granska och jämföra vården i detalj. Det gäller även de flesta av indikatorerna i socialstyrelsens rapport ”En god vård” som publicerades i januari 2017.

Övergripande rapport om hälso- och sjukvården

Områdesrapport om hjärtsjukvård

Äldre dam får en kram bakifrån av en yngre kvinna.

För hjärtsjukvård finns indikatorer och mått som speglar sjukdomsförekomst, vård och behandling i akutskedet och preventiv behandling efter sjukdom. Mått på hälsoutfall för patienten, processmått och kostnadsmått ingår. Urvalet av indikatorer i rapporten om hjärtsjukvård är beroende av tillgången på data i Vården i Siffror. Fler indikatorer kan tillkomma under 2017, vilket kan göra att även rapportens urval förändras.

Områdesrapport om hjärtsjukvård

Här hittar du information från

3043

Vårdenheter

Senaste nytt

 
2016-12-15

Rapport om kvinnors hälsa


Det finns utmaningar och förbättringsmöjligheter inom vården som rör kvinnors hälsa. I rapporten om kvinnosjukvård framgår att bara tre av tolv indikatorer inom gynekologisk kirurgi, har ett förbättrat resultat på riksnivå från 2014 till 2015. Jämförelser av vårdgarantin (besök inom 90 dagar till specialiserad kvinnosjukvård) visar också att det finns stora skillnader i landet.


Relaterade länkar


2017-04-03

Målnivåer i riktlinjer


Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar. Målnivåerna ger landstingen tydliga och mätbara mål att arbeta mot. I rapporten Målnivåer i riktlinjer går det bra att välja vilka regioner/landsting du vill granska för att jämföra vården i detalj.


Relaterade länkar