Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Nyheter

Hälso- och Sjukvårdsbarometern Nya resultat för 2018

2019-02-28

En majoritet av invånarna anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Tillgången upplevs som god, men förtroendet varierar i landet. För att läsa mer om resultaten, följ länken nedan.

INDIKATORERNA I SOCIALSTYRELSENS RAPPORT: "ÖJ 2018: EN GOD VÅRD?"

2019-02-12

För att möjliggöra arbete med data från Socialstyrelsens rapport "Öppna jämförelser 2018 - En god vård?" har vi speglat urvalet av indikatorer i Vården i siffror. Speglingen nås via länken nedan.

INGEN SITHSKORTSINLOGGNING till Vården i siffror

2019-02-05

Från och med årsskiftet har sithskortsinloggningen på Vården i siffror tagits bort. Detta på grund av att all information och data på siten ligger helt öppen för alla användare.

Rapporter och nyheter

Nya resultat kvalitetsindex för hjärtinfarktvård

2019-02-25

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård publicerades på Alla Hjärtans dag. Vissa indikatorer förändras från 2019. Samtliga ingående indikatorer finns på Vården i siffror, och även det sammanräknade index, både för sjukhus och för landsting.

Nya indikatorer från Riksstroke

2019-02-25

Vården i siffror visar nya indikatorer från Riksstroke, där indikatorer om TIA (transistorisk ischemisk attack) inkluderats både i nationella riktlinjer och i Riksstrokes uppföljning. Även vissa andra förändringar har skett för de indikatorer som Riksstroke anger målnivåer för.