Inställningar

Filtrera per område

E-hälsa
Förebyggande vård
Förtroende för hälso- och sjukvården
Primärvård
Väntetider och tillgänglighet

Förtroende för hälso- och sjukvården


Riket

Förtroende för 1177 Vårdguiden på webben, 1177.se

Önskat värde: Högt
201762.7 % Föregående mätvärde 61.4 %

Förtroende för 1177 Vårdguiden via telefon

Önskat värde: Högt
201762.8 % Föregående mätvärde 63 %

Förtroende för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Önskat värde: Högt
201757.6 % Föregående mätvärde - 

Förtroende för att vård ges på lika villkor

Önskat värde: Högt
201756.7 % Föregående mätvärde 53.4 %

Förtroende för sjukhus

Önskat värde: Högt
201768.5 % Föregående mätvärde 67.9 %

Förtroende för sjukvården i sin helhet

Önskat värde: Högt
201760.7 % Föregående mätvärde 59.7 %

Förtroende för vård- eller hälsocentral

Önskat värde: Högt
201760 % Föregående mätvärde 59.6 %

Hellre stöd för ändrade levnadsvanor än läkemedel

Önskat värde: Högt
201587.3 % Föregående mätvärde 87 %

Positiv till koncentration av behandling om kvaliteten blir högre

Önskat värde: Högt
201771.9 % Föregående mätvärde - 

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning efter besök vid en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Önskat värde: Högt
201685.3 % Föregående mätvärde - 

Positivt diskutera levnadsvanor vid besök i sjukvård

Önskat värde: Högt
201785.8 % Föregående mätvärde - 

Rimlig väntetid till sjukhusvård

Önskat värde: Högt
201749.5 % Föregående mätvärde 51 %

Rimlig väntetid till vård- eller hälsocentral

Önskat värde: Högt
201762.7 % Föregående mätvärde 65.2 %

Stort förtroende för hälso- och sjukvården

Önskat värde: Högt
201562.7 % Föregående mätvärde 62.8 %

Stort förtroende för sjukhus

Önskat värde: Högt
201571.7 % Föregående mätvärde 71.4 %

Stort förtroende för vårdcentraler

Önskat värde: Högt
201562.9 % Föregående mätvärde 64.2 %

Tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver

Önskat värde: Högt
201783.5 % Föregående mätvärde 84.4 %

Uppfattning att vård ges på lika villkor

Önskat värde: Högt
201554.8 % Föregående mätvärde 54.4 %

Upplevd god telefontillgänglighet till 1177

Önskat värde: Högt
201571.7 % Föregående mätvärde 73.7 %

Upplevd god tillgång till sjukvård

Önskat värde: Högt
201577.6 % Föregående mätvärde 79.4 %

Upplevd rimlig väntetid till sjukhusvård

Önskat värde: Högt
201539.4 % Föregående mätvärde 42.5 %

Upplevd rimlig väntetid till vårdcentral

Önskat värde: Högt
201560.9 % Föregående mätvärde 63.7 %

Uppskattning av livsstilsråd

Önskat värde: Högt
201584.3 % Föregående mätvärde 83.3 %