Export av data


Här kan du själv skräddarsy den statistik som du vill exportera från Vården i siffror i excelformat (xlsx).

Är det ett stort register kan det ta ett par minuter att exportera.

Välj landsting och/eller enheter

Välj landsting/enheter

Vi hämtar namnen på vårdenheter från HSA. Hittar du inte ditt namn kan det bero på namnsättningen i HSA.

Välj register och/eller indikatorer

Välj register/indikatorer

Välj mätperiod

19892018

Du måste välja enheter och indikatorer för att kunna genomföra din export.