X

Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Är du säker på att du vill ta bort denna rapport?

Exportera till excel

Export av data


Här kan du själv skräddarsy den statistik som du vill exportera från Vården i siffror i excelformat (xlsx).
Är det ett stort register kan det ta ett par minuter att exportera.

1.

Välj Landsting och/eller enheter

Vi hämtar namnen på vårdenheter från HSA. Hittar du inte ditt namn kan det bero på namnsättningen i HSA.

2.

Välj Register och/eller indikatorer

3.

Välj mätperiod

Vald period:

-

Du måste välja enheter och indikatorer för att kunna genomföra din export.