Lagring av data


Vården i siffror använder sig utav cookies samt Google Analytics för att förbättra användarupplevelsen på sidan. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka uppgifter vi lagrar samt deras syfte.

Cookies

Vården i siffror kan i dagsläget bara användas om din webbläsare tillåter cookies. Om du ändå inte vill acceptera att din dator tar emot och lagrar cookies så kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Olika typer av cookies

Vi använder cookies både på våra öppna sidor och på sidorna som kräver inloggning. Det finns två typer av cookies, persistent cookies (permanenta cookies), och session cookies (temporära cookies). En persistent cookie sparas under en längre tid på din utrustning och har ett utgångsdatum. En session cookie lagras tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren. I dagsläget sparas information om dina enhetslistor samt din inloggning på sidan (inloggnings-id), samt en session UID.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att samla information kring användarupplevelsen på Vården i siffror. Informationen används för att identifiera intresse- samt problemområden för kvalitets- och förbättringsarbete i tjänsten. Informationen innehåller referenser till systemet och dess beteende vid nyttjande av dess funktioner, samt en session cookie som spårar din resa genom applikationen tills du stänger webbläsaren.