Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (48)

Mina enhetslistor

  • !
Patientskattad hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D) vid psoriasis - patienter med biologiska läkemedel
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
2019
Ingen sortering

Föregående värde

Konfidensintervall

Målvärde

Rikssnitt

Zoom

Patientskattad hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D) vid psoriasis - patienter med biologiska läkemedel

Medelvärde för hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D) hos patienter med psoriasis med biologiska läkemedel

Önskat värde:

Högt

Enheter
2019
Jönköping0,83
Västmanland0,77
Gotland-
Stockholm0,83
Gävleborg0,78
Halland0,84
Uppsala0,8
Jämtland Härjedalen-
Östergötland0,77
Norrbotten0,87
Värmland0,71
Kronoberg-
Blekinge0,76
Dalarna0,85
Örebro0,78
Kalmar0,83
Skåne0,82
Västernorrland0,68
Västra Götaland0,8
Sörmland0,83
Västerbotten0,75
Riket0,81
Medelvärde

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Hudsjukdom

Källor

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg