Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (48)

Mina enhetslistor

  • !
Sjukdomsaktivitet (PASI ) vid psoriasis - patienter med biologiska läkemedel
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
2019
Ingen sortering

Föregående värde

Konfidensintervall

Målvärde

Rikssnitt

Zoom

Sjukdomsaktivitet (PASI ) vid psoriasis - patienter med biologiska läkemedel

Andel patienter med psoriasis som uppnår behandlingsmålet PASI <3 för psoriasis. Avser patien med biologisk läkemedelsbehandling.

Önskat värde:

Högt

Enheter
2019
Jönköping44 %
Västmanland64,3 %
Gotland-
Stockholm65,8 %
Gävleborg68,4 %
Halland68,4 %
Uppsala36,4 %
Jämtland Härjedalen-
Östergötland54,4 %
Norrbotten58,3 %
Värmland8,3 %
Kronoberg-
Blekinge52,6 %
Dalarna70,6 %
Örebro66,9 %
Kalmar62,4 %
Skåne73,5 %
Västernorrland50 %
Västra Götaland56,6 %
Sörmland47,2 %
Västerbotten36,4 %
Riket62 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Hudsjukdom

Källor

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg