Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (48)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterat resultat vid psoriasis (DLQI) - patienter med biologiska läkemedel
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
2019
Ingen sortering

Föregående värde

Konfidensintervall

Målvärde

Rikssnitt

Zoom

Patientrapporterat resultat vid psoriasis (DLQI) - patienter med biologiska läkemedel

Andel patienter med psoriasis som når behandlingsmålet (DLQI≤5) för patientskattad hälsa. Patienter med biologiska läkemedel

Önskat värde:

Högt

Enheter
2019
Jönköping61 %
Västmanland74,4 %
Gotland-
Stockholm80,6 %
Gävleborg68,4 %
Halland78,4 %
Uppsala69 %
Jämtland Härjedalen-
Östergötland65,9 %
Norrbotten68 %
Värmland38,9 %
Kronoberg-
Blekinge59,5 %
Dalarna84,5 %
Örebro61,5 %
Kalmar75 %
Skåne76,9 %
Västernorrland38,9 %
Västra Götaland68,4 %
Sörmland64,6 %
Västerbotten66,7 %
Riket72,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Hudsjukdom

Källor

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg