Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
2018
Fallande

Föregående värde

Konfidensintervall

Målvärde

Rikssnitt

Zoom

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
2018
Stockholm8,5
Sörmland8,5
Västernorrland8
Västmanland8
Blekinge7,5
Kronoberg7,5
Skåne7,5
Örebro7,5
Riket7
Uppsala7
Värmland7
Dalarna6,5
Halland6,5
Jönköping6,5
Gotland6
Kalmar6
Västra Götaland6
Gävleborg5,5
Jämtland Härjedalen5,5
Norrbotten5,5
Västerbotten5,5
Östergötland5,5
Index

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

SWEDEHEART

Nyckelord

Hjärtsjukdom