Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård
Kön: Kvinnor
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Fallande
Målvärde
Zoom

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Stockholms län-
Kvinnor
Index

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

SWEDEHEART

Nyckelord

Hjärtsjukdom