Inställningar

-
Alla landsting
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård
Kön: Kvinnor
Period: År
20102016
Sortering:
Fallande
Målvärde

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård. Avser 9 av 11 indikatorer med 9 som maximal poängsumma.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
  Stockholms län7
  Riket5
Kvinna

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Swedeheart

Nyckelord

Hjärtsjukdom