Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård
Kön: Kvinnor
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Fallande

Målvärde

Zoom

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Stockholms län-
Kvinnor
Index

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

SWEDEHEART

Nyckelord

Hjärtsjukdom