Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (92)

Mina enhetslistor

  • !
Måluppfyllelse för blodtryck efter hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q22018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Måluppfyllelse för blodtryck efter hjärtinfarkt

Andel patienter som nått mål för systoliskt blodtryck (<140 mmHg) 12–14 månader efter hjärtinfarkt. Patienter yngre än 75 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket80,5 %
SWEDEHEART - SEPHIA
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

75

SWEDEHEART - SEPHIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är det högre målvärdet satt till 75 procent.

70

SWEDEHEART - SEPHIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är det lägre målvärdet satt till 70 procent.

Källor

Swedeheart SEPHIA

Granskare

Tomas Jernberg

Nyckelord

Hjärtsjukdom, Målnivå kvalitetsregister