Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (95)

Mina enhetslistor

  • !
Måluppfyllelse för blodtryck efter hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Måluppfyllelse för blodtryck efter hjärtinfarkt

Andel patienter som nått mål för systoliskt blodtryck (<140 mmHg) 12–14 månader efter hjärtinfarkt. Patienter yngre än 80 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket80,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

75

SWEDEHEART - SEPHIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är det högre målvärdet satt till 75 procent.

70

SWEDEHEART - SEPHIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är det lägre målvärdet satt till 70 procent.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Hjärtsjukdom

Granskare

Tomas Jernberg

Källor

SWEDEHEART