Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Död eller återinskrivning efter vård för hjärtsvikt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Död eller återinskrivning efter vård för hjärtsvikt

Andel patienter som avlider eller återinskrivs inom 30 dagar efter sjukhusvårdad hjärtsvikt. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 4 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket19,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Hjärtsjukdom, Dödlighet i befolkningen