Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom – specialiserad vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom – specialiserad vård

Andel nydiagnostiserade personer med Alzheimers sjukdom som behandlas med demensläkemedel i specialiserad vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Svenska demensregistret (SveDem)

Svenska demensregistret (SveDem) har satt som målnivå att 80 procent av personer med Alzheimers sjukdom bör erhålla behandling med demensläkemedel

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Läkemedelsbehandling, Demens

Källor

Svenska demensregistret (SveDem)