Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom – specialiserad vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom – specialiserad vård

Andel nydiagnostiserade personer med Alzheimers sjukdom som behandlas med demensläkemedel i specialiserad vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81,3 %
SveDem
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

SveDem

Demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom

Källor

Svenska demensregistret (SveDem)

Nyckelord

Demens, Läkemedelsbehandling, Målnivå kvalitetsregister