Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (102)

Mina enhetslistor

  • !
Dagkirurgiska operationer vid ljumskbråck
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20022014
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Dagkirurgiska operationer vid ljumskbråck

Andel ljumskbråcksoperationer utförda i dagkirurgi

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket80,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Kirurgi