Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Bredspektrumantibiotika vid urinvägsinfektion
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062014
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Bredspektrumantibiotika vid urinvägsinfektion

Andel recept på bredspektrumantibiotika (kinoloner) av uthämtade recept på urinvägsantibiotika, kvinnor 18-79 år.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket13,3 %
Strama
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

10

Strama

Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, har som målnivå angett att högst 10 procent av kvinnorna i den aktuella åldersgruppen skall ha behandling med kinoloner vid urinvägsinfektion.

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Läkemedelsbehandling