Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Bredspektrumantibiotika vid urinvägsinfektion
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Bredspektrumantibiotika vid urinvägsinfektion

Andel recept på bredspektrumantibiotika (kinoloner) av uthämtade recept på urinvägsantibiotika, kvinnor 18-79 år.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket13 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

10

Strama

Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, har som målnivå angett att högst 10 procent av kvinnorna i den aktuella åldersgruppen skall ha behandling med kinoloner vid urinvägsinfektion.

Nyckelord

Läkemedelsbehandling

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen