Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (78)

Mina enhetslistor

  • !
Måluppfyllelse för fosfatnivå vid njursvikt av grad 4-5
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Måluppfyllelse för fosfatnivå vid njursvikt av grad 4-5

Andel patienter med njursvikt av grad 4-5 som når mål för fosfatnivå (<1,6 mmol/L).

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

75

Svenskt njurregister

Svenskt njurregister anger 75 procent som målnivå för denna indikator.

Källor

Svenskt njurregister

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Njursjukdom