Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (77)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng – Primära ledproteser i höft
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng – Primära ledproteser i höft

Kostnad per DRG-poäng för DRG H02 Primära ledproteser i höft inom den specialiserade somatiska slutenvården.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket50 885
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Kostnader och produktivitet, Ortopedi