Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Implantatöverlevnad vid total knäprotesoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Implantatöverlevnad vid total knäprotesoperation

Andel totala knäproteser som inte omopereras inom 10 år. Mätperioden innehåller 10 års operationer, där det redovisade årtalet är det sista.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket96,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi

Källor

Svenska Knäprotesregistret