Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Implantatöverlevnad vid total knäprotesoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Implantatöverlevnad vid total knäprotesoperation

Andel totala knäproteser som inte omopereras inom 10 år. Mätperioden innehåller 10 års operationer, där det redovisade årtalet är det sista.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket96,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska Knäprotesregistret

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi