Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Rökning vid KOL
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Rökning vid KOL

Andel patienter med KOL som röker

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket38,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Luftvägsregistret

Granskare

Ann Ekberg-Jansson

Nyckelord

Astma och KOL, Förebyggande vård