Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (21)

Mina enhetslistor

  • !
Rökning vid KOL
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Rökning vid KOL

Andel patienter med KOL som röker

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket37,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Luftvägsregistret

Granskare

Ann Ekberg-Jansson

Nyckelord

Förebyggande vård, Astma och KOL