Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (0)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Rökning vid KOL

Andel patienter med KOL som röker

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Luftvägsregistret

Granskare

Ann Ekberg-Jansson

Nyckelord

Förebyggande vård, Astma och KOL