Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Väntetid till prostatacancerbesked
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42014Q42017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Väntetid till prostatacancerbesked

Andel män som fått PAD-besked om cancerdiagnos inom 11 dagar efter utförd prostatabiopsi.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket10,6 %
Nationella Prostatacancerregistret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

60

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har angett 60 procent som gräns för mycket hög måluppfyllelse.

30

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har angett 30 procent som gräns för god måluppfyllelse.

Källor

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Granskare

Pär Stattin

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Prostatacancer, Väntetider och tillgänglighet, Cancer