Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Dödlighet 90 dagar efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19962017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Dödlighet 90 dagar efter stroke

Andel döda inom 90 dagar efter förstagångsstroke inkl döda utanför sjukhus. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 3 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket26,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Stroke

Källor

Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen