Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kontrollerat fasteblodsocker vid behandling av barnfetma
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Två år
20082015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kontrollerat fasteblodsocker vid behandling av barnfetma

Andel barn i behandling mot barnfetma som har redovisat fasteblodsocker vid årskontroll. Mätperioden avser tid för uppföljning. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket64,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Barnobesitasregister i Sverige (BORIS)

Nyckelord

Övervikt och fetma, Barn och unga