Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (20)

Mina enhetslistor

  • !
Kontrollerat fasteblodsocker vid behandling av barnfetma
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kontrollerat fasteblodsocker vid behandling av barnfetma

Andel barn i behandling mot barnfetma som har redovisat fasteblodsocker vid nybesök eller årskontroll. Mätperioderna varierar, från och med 2017 redovisas 1-års data, tidigare perioder avser 2 år där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket51 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Övervikt och fetma, Barn och unga

Källor

Barnobesitasregister i Sverige (BORIS)