Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kontrollerat fasteblodsocker vid behandling av barnfetma
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Två år
20082015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kontrollerat fasteblodsocker vid behandling av barnfetma

Andel barn i behandling mot barnfetma som har redovisat fasteblodsocker vid årskontroll. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket64,34 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Barnobesitasregister i Sverige (BORIS)

Nyckelord

Barn och unga, Övervikt och fetma