Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Fullföljd artrosskola vid artrossymtom i knä
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Fullföljd artrosskola vid artrossymtom i knä

Andel personer med artrossymtom i knä som fullföljt artrosskola av alla som registrerats för ett första besök.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket70,8 %
BOA-registret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

80

BOA-registret

Fullföljt artrosskola vid artrossymtom i knä

70

BOA-registret

.

Källor

Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA)

Granskare

Carina Thorstensson

Nyckelord

Förebyggande vård