Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Fullföljd artrosskola vid artrossymtom i knä
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Fullföljd artrosskola vid artrossymtom i knä

Andel personer med artrossymtom i knä som fullföljt artrosskola av alla som registrerats för ett första besök.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket70,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

BOA-registret

Fullföljt artrosskola vid artrossymtom i knä

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Förebyggande vård

Granskare

Carina Thorstensson

Källor

Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA)