Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Tid från diagnos till behandlingsstart vid ändtarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid från diagnos till behandlingsstart vid ändtarmscancer

Andel patienter som väntat 28 dagar eller kortare från diagnos till behandlingsstart vid ändtarmscancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket13,3 %
Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

80

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Svenska Kolorektalcancerregistret har angett 80 procent som gräns för måluppfyllelse.

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Granskare

Ingvar Syk

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet, Cancer, Ändtarmscancer