Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Tid från diagnos till behandlingsstart vid ändtarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid från diagnos till behandlingsstart vid ändtarmscancer

Andel patienter som väntat 28 dagar eller kortare från diagnos till behandlingsstart vid ändtarmscancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket14,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Svenska Kolorektalcancerregistret har angett 80 procent som gräns för måluppfyllelse.

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet, Cancer, Ändtarmscancer