Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Tid från diagnos till behandlingsstart vid ändtarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid från diagnos till behandlingsstart vid ändtarmscancer

Andel patienter som väntat 28 dagar eller kortare från diagnos till behandlingsstart vid ändtarmscancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket15,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Svenska Kolorektalcancerregistret har angett 80 procent som gräns för måluppfyllelse.

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet, Cancer, Ändtarmscancer

Granskare

Ingvar Syk

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)