Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Patienter med tjocktarmscancer utan metastaser som blivit radikalt opererade
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patienter med tjocktarmscancer utan metastaser som blivit radikalt opererade

Andel patienter med tjocktarmscancer utan metastaser (M0) som opererats radikalt.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket88 %
Kolorektalcancerregistret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Kolorektalcancerregistret

Svenska Kolorektalcancerregistret har angett 90 procent som som gräns för måluppfyllelse.

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Granskare

Ingvar Syk

Nyckelord

Cancer, Kirurgi, Målnivå kvalitetsregister, Tjocktarmscancer