Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Täckningsgrad för gynekologisk cellprovskontroll
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Täckningsgrad för gynekologisk cellprovskontroll

Andel kvinnor som genomgår gynekologisk cellprovskontroll. Avser kvinnor 23–60 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket82,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Vaccinationer och screening, Förebyggande vård, Cancer