Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Täckningsgrad för gynekologisk cellprovskontroll
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Täckningsgrad för gynekologisk cellprovskontroll

Andel kvinnor som genomgår gynekologisk cellprovskontroll. Avser kvinnor 23–60 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket82,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

85

Nationellt kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

I Nationellt kvalitetsregister för Cervixcancerprevention är målnivån satt till 85 procent

Källor

Nationellt kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Vaccinationer och screening, Förebyggande vård, Cancer