Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Täckningsgrad för gynekologisk cellprovskontroll
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Täckningsgrad för gynekologisk cellprovskontroll

Andel kvinnor som genomgår gynekologisk cellprovskontroll. Avser kvinnor 23–60 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket82,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Cancer, Förebyggande vård, Vaccinationer och screening