Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Täckningsgrad för gynekologisk cellprovskontroll
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Täckningsgrad för gynekologisk cellprovskontroll

Andel kvinnor som genomgår gynekologisk cellprovskontroll. Avser kvinnor 23–70 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket75,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

85

Nationellt kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

I Nationellt kvalitetsregister för Cervixcancerprevention är målnivån satt till 85 procent

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Vaccinationer och screening, Förebyggande vård, Cancer

Granskare

Sveriges Kommuner och Regioner

Källor

Nationellt kvalitetsregister för Cervixcancerprevention