Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Utbytesoperation inom två år efter korsbandsoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Åtta år
20052014
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Utbytesoperation inom två år efter korsbandsoperation

Andel utbytesoperationer inom två år efter främre korsbandsoperation.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska korsbandsregistret

Nyckelord

Ortopedi