Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Åtgärdbar dödlighet i KOL
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Åtgärdbar dödlighet i KOL

Dödsfall i KOL per 100 000 invånare 1–79 år. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket15,1
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Dödlighet i befolkningen, Astma och KOL

Källor

Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen