Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (74)

Mina enhetslistor

  • !
Genomförda höftprotesoperationer inom 90 dagar
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Februari2019Februari2020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Genomförda höftprotesoperationer inom 90 dagar

Andel genomförda höftprotesoperationer inom 90 dagar.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket68,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kirurgi, Väntetider och tillgänglighet, Ortopedi

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting