Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Återfall vid bipolär sjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Återfall vid bipolär sjukdom

Andel patienter med bipolär sjukdom som fått återfall under det senaste året.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket46,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR)

Nyckelord

Psykisk ohälsa