Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (188)

Mina enhetslistor

  • !
Återfall vid bipolär sjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Återfall vid bipolär sjukdom

Andel patienter med bipolär sjukdom som fått återfall under det senaste året.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket44,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Psykisk ohälsa

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR)