Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Påverkbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Påverkbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos

Antal personer med påverkbara somatiska slutenvårdstillfällen per 100 000 patienter. Avser personer 20–59 år med tidigare psykiatrisk vård. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket388,3
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Psykisk ohälsa

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen