Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132014
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos

Antal personer med undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen per 100 000 patienter. Avser personer 20–59 år med tidigare psykiatrisk vård. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1982
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Psykisk ohälsa