Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Behandling med antipsykotiska läkemedel vid demens – specialiserad vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Behandling med antipsykotiska läkemedel vid demens – specialiserad vård

Andel nydiagnostiserade personer med demenssjukdom som behandlas med antipsykotiska läkemedel i specialiserad vård.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket5,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Demens

Källor

Svenska demensregistret (SveDem)