Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Behandling med antipsykotiska läkemedel vid demens – specialiserad vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Behandling med antipsykotiska läkemedel vid demens – specialiserad vård

Andel nydiagnostiserade personer med demenssjukdom som behandlas med antipsykotiska läkemedel i specialiserad vård.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket6,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska demensregistret (SveDem)

Nyckelord

Demens, Läkemedelsbehandling