Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patientskattad fysisk hälsa vid rättspsykiatrisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20172017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patientskattad fysisk hälsa vid rättspsykiatrisk vård

Andel patienter som skattar sin fysiska hälsa som bättre jämfört med föregående år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket40 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (RättspsyK)

Granskare

Camilla Skåån

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Psykisk ohälsa