Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patientskattad fysisk hälsa vid rättspsykiatrisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientskattad fysisk hälsa vid rättspsykiatrisk vård

Andel patienter som skattar sin fysiska hälsa som bättre jämfört med föregående år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Sjukdomsgrad

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (RättspsyK)

Granskare

Camilla Skåån

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Psykisk ohälsa