Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (0)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodsocker (HbA1c < 52 mmol/mol) vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Andel personer med diabetes typ 1 som har HbA1c lägre än 52 mmol/mol. Medicinklinik.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Diabetes