Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (185)

Mina enhetslistor

  • !
Blodsocker (HbA1c < 52 mmol/mol) vid diabetes typ 1 – medicinklinik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q12018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Blodsocker (HbA1c < 52 mmol/mol) vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Andel personer med diabetes typ 1 som har HbA1c lägre än 52 mmol/mol. Medicinklinik.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket21,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Diabetes, Hälsoläge och levnadsvanor