Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förekomst av läkemedelsbehandlad diabetes
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Förekomst av läkemedelsbehandlad diabetes

Antal personer per 1 000 invånare som behandlas med diabetesläkemedel. Avser ATC-kod A10 och personer i alla åldrar.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket46,1
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Nyckelord

Sjukdomsförekomst, Diabetes, Läkemedelsbehandling