Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förekomst av läkemedelsbehandlad diabetes
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Förekomst av läkemedelsbehandlad diabetes

Antal personer per 1 000 invånare som behandlas med diabetesläkemedel. Avser ATC-kod A10 och personer i alla åldrar.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket46,1
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Nyckelord

Diabetes, Läkemedelsbehandling, Sjukdomsförekomst