Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
EGFR-test inför behandling av lungcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

EGFR-test inför behandling av lungcancer

Andel patienter där man genomfört test av Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) inför aktiv behandling av icke-småcellig lungcancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket82,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Nyckelord

Lungcancer, Cancer