Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
EGFR-test inför behandling av lungcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

EGFR-test inför behandling av lungcancer

Andel patienter där man genomfört test av Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) inför aktiv behandling av icke-småcellig lungcancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket82,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Nyckelord

Cancer, Lungcancer