Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Självdialys i hemmet vid påbörjande av dialys vid njursvikt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Självdialys i hemmet vid påbörjande av dialys vid njursvikt

Andel patienter som behandlar sig själv med bloddialys i eller peritonealdialys i det egna hemmet.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket36,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt njurregister

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Njursjukdom