Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (312)

Mina enhetslistor

  • !
Äldre med läkemedel som bör undvikas
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Februari2017Februari2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Äldre med läkemedel som bör undvikas

Andel äldre i befolkningen med minst ett läkemedel som bör undvikas till äldre. Avser personer 75 år och äldre.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket8,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Läkemedelsbehandling