Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (88)

Mina enhetslistor

  • !
Klinikbedömning av patientens enkätsvar efter gynekologisk operation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Klinikbedömning av patientens enkätsvar efter gynekologisk operation

Andel kvinnor som fått sina enkätsvar efter gynekologisk operation bedömda av kliniken. Gäller enkät som besvarats två månader efter operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket90,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (GynOp)