Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (159)

Mina enhetslistor

  • !
Isolering av IVA-patienter med multiresistenta bakterier
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q22018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Isolering av IVA-patienter med multiresistenta bakterier

Andel vårdtillfällen där patienter som infekterats med multiresistenta bakterier isolerats.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Svenska Intensivvårdsregistret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Svenska Intensivvårdsregistret

SIR anger för denna indikator målvärdet 100 procent.

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)

Granskare

Christina Agvald Öhman

Nyckelord

Intensivvård