Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (159)

Mina enhetslistor

  • !
Isolering av IVA-patienter med multiresistenta bakterier
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q12018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Isolering av IVA-patienter med multiresistenta bakterier

Andel vårdtillfällen där patienter som infekterats med multiresistenta bakterier isolerats.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket56,2 %
Svenska Intensivvårdsregistret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Svenska Intensivvårdsregistret

SIR anger för denna indikator målvärdet 100 procent.

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)

Granskare

Christina Agvald Öhman

Nyckelord

Intensivvård