Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (159)

Mina enhetslistor

  • !
Isolering av IVA-patienter med multiresistenta bakterier
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32016Q32019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Isolering av IVA-patienter med multiresistenta bakterier

Andel vårdtillfällen där patienter som infekterats med multiresistenta bakterier isolerats.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket51,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Svenska Intensivvårdsregistret

SIR anger för denna indikator målvärdet 100 procent.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Intensivvård

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)