Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (609)

Mina enhetslistor

  • !
Sjukdomsbehandling vid karies
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Sjukdomsbehandling vid karies

Andel patienter som fått sjukdomsbehandling inom sex månader före eller efter fyllning eller krona.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket21,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa

Granskare

Hans Östholm

Nyckelord

Tandvård