Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (615)

Mina enhetslistor

  • !
Sjukdomsbehandling vid karies
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Sjukdomsbehandling vid karies

Andel patienter som fått sjukdomsbehandling inom sex månader före eller efter fyllning eller krona.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket21,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Tandvård

Källor

Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa