Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad vid cancersjukdom – flera cancerformer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Fem år
19962015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Överlevnad vid cancersjukdom – flera cancerformer

Relativ 5-årsöverlevnad vid cancersjukdom, samtliga tumörlägen utom bröst-, prostata- och annan hudcancer än malignt melanom. Avser patienter 30-89 år vid tiden för diagnos. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket58,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Cancerregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Cancer, Dödlighet i befolkningen