Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Vårdtillfällen vid schizofreni
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Vårdtillfällen vid schizofreni

Antal vårdtillfällen vid schizofreni per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket197,3
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Vårdkonsumtion

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen