Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Följsamhet till grundläggande hygienrutiner
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Följsamhet till grundläggande hygienrutiner

Andel personal som korrekt följer grundläggande hygienrutin

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket78,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Säker vård

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Regioner