Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Personal som följer grundläggande hygienrutiner och klädregler
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Personal som följer grundläggande hygienrutiner och klädregler

Andel personal som korrekt följer grundläggande hygienrutiner och klädregler.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket71 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Säker vård