Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Operationsfrekvens för ballongvidgning vid kranskärlsförträngning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operationsfrekvens för ballongvidgning vid kranskärlsförträngning

Antal planerade PCI-behandlingar vid kranskärlsförträngning per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket80
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Hjärtsjukdom, Vårdkonsumtion