Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit

Antal patienter med biologiska läkemedel vid reumatoid artrit per 100 000 invånare. Avser patienter och befolkning 18 år och äldre. Mätperiod avser 31 december aktuellt år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket179,8
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Läkemedelsbehandling, Reumatisk sjukdom

Källor

Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ)