Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit

Antal patienter med biologiska läkemedel vid reumatoid artrit per 100 000 invånare. Avser patienter och befolkning 18 år och äldre. Mätperiod avser 31 december aktuellt år

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket164,6
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

0

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har satt som målnivå att antalet patienter per 100 000 invånare som behandlas med biologiska läkemedel bör vara +/- 25 procent från riksgenomsnittet. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ)

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Läkemedelsbehandling, Reumatisk sjukdom