Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Munhälsobedömning under sista levnadsveckan
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
November2017November2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Munhälsobedömning under sista levnadsveckan

Andel patienter som fick en munhälsobedömning under sista levnadsveckan.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket0 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 90 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Svenska palliativregistret

Nyckelord

Palliativ vård