Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Munhälsobedömning under sista levnadsveckan
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
December2016December2017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Munhälsobedömning under sista levnadsveckan

Andel patienter som fick en munhälsobedömning under sista levnadsveckan.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket51 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 90 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Svenska palliativregistret

Granskare

Greger Fransson

Nyckelord

Palliativ vård