Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (104)

Mina enhetslistor

  • !
Ögonbottenundersökning hos barn och unga med diabetes typ 1 – medicinklinik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q12018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Ögonbottenundersökning hos barn och unga med diabetes typ 1 – medicinklinik

Andel barn och unga 10–17 år med diabetes typ 1 som gjort ögonbottenundersökning någon gång under de senaste två åren.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket100 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomar med diabetes (SWEDIABKIDS)

Granskare

Swediabkids - Nationella Diabetesregistret

Nyckelord

Barn och unga, Diabetes