Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (63)

Mina enhetslistor

  • !
Ögonbottenundersökning hos barn och unga med diabetes
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Ögonbottenundersökning hos barn och unga med diabetes

Andel barn och unga 10–17 år med diabetes typ 1 som gjort ögonbottenundersökning någon gång under de senaste två åren.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket59,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Diabetes, Barn och unga

Källor

Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomar med diabetes (SWEDIABKIDS)