Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (61)

Mina enhetslistor

  • !
Förbättring vid behandling vid makuladegeneration
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Förbättring vid behandling vid makuladegeneration

Andel förbättrade patienter (ögon) som har minst en rads förbättring på syntavla (ETDRS) 1 år efter behandlingsstart vid våta åldersförändringar i gula fläcken. Mätperioden avser uppföljningsår.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket40 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Ögonsjukdom

Källor

Makularegistret