Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (62)

Mina enhetslistor

  • !
Förbättring vid behandling vid makuladegeneration
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Förbättring vid behandling vid makuladegeneration

Andel förbättrade patienter (ögon) som har minst en rads förbättring på syntavla 1 år efter behandling vid åldersförändringar i gula fläcken. Mätperioden avser uppföljningsår.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket49 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Makularegistret

Nyckelord

Ögonsjukdom