Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Nya patienter i aktiv uremivård (svår njursvikt)
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19952015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Nya patienter i aktiv uremivård (svår njursvikt)

Antal nya patienter i aktiv uremivård (i dialys eller transplanterade) per 100 000 invånare. Köns- och åldersstandardiserade värden. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket10,7
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt njurregister

Granskare

KG Prutz

Nyckelord

Sjukdomsförekomst, Njursjukdom