Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (92)

Mina enhetslistor

  • !
Komplett uppföljning efter borttagande av gallblåsa
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Komplett uppföljning efter borttagande av gallblåsa

Andel patienter där 30-dagars uppföljning var komplett efter borttagande av gallblåsa

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket96,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi (GallRiks)

Granskare

Lars Enochsson

Nyckelord

Mage- och tarmsjukvård, Kirurgi